Zhen Qi Shu Aikido

Zhen Qi Shu Aikido was established in 2002 by AwYong Sensei. The School is now jointly managed by Sensei Aziz, Instructor Wei Lun & Instructor Izzah. 

 

 

 

Our Training Moments