Contact Us

Contact: Chairman/Chief Instructor
Awyong Gan Kheng

H/P: 65-96604565

E-mail: zhenqishuaikido@gmail.com
E-mail: gkoyang@hotmail.com